דרוש מהנדס/ת

08/06/2022

סגן מנהל אגף הנדסה ומנהל יחידת פרויקטים הנדסיים . סיוע למהנדסת המועצה בניהול האגף ותכנון המדיניות.. פיקוח בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף.ניהול מחלקת פרויקטים הנדסיים.מילוי מקום מהנדסת המועצה בהיעדרה.פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף.ליווי ופיקוח על הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות.אחריות לביצוע פעולות פיקוח, בדיקות וביקורות על פרויקטים הנדסיים המתבצעים ברשות וביצוע ביקורות
מעקב לפי הצורך.בחינה ופתרון עיכובים וחסמים העולים בפרויקטים השונים והצפתם למהנדסת המועצה בעת הצורך.בדיקה ותיאום תוכניות תשתית ופיתוח המוגשות לוועדה במסגרת בקשות להיתרים. אחראי על הכנת מכרזים והתקשרויות עם מתכננים, ספקים וקבלנים בתחום, עריכת כתבי כמויות, מעקב
ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה ועל חשבונות הקבלנים.גורם מקצועי מייעץ ומנחה של גורמים ברשות בהיבטים של ניהול הפרויקטים.ייצוג הרשות אל מול גורמי משרד התחבורה והמשטרה.מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.ניהול מחלקת פרויקטים הנדסיים של הרשות.
א. תכנון ובניית תוכניות עבודה תקופתיות של היחידה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על ביצוען ויישום
המדיניות בתחום.
ב. ניהול מעקב ובקרה אחר מכלול הפרויקטים ההנדסיים המתנהלים ברשות תוך הסתכלות הוליסטית על
פרויקטים נוספים המתקיימים ברמה הארצית.
ג. ניהול תקציב היחידה, מעקב ודיווח על ביצוע תוכניות העבודה השנתיות.
ד. הפקת דוחות חודשיים ותקופתיים להנהלת הרשות.תיאום גורמי פנים וחוץ תוך דגש על יצירת ממשקי עבודה עם הרשויות המוסמכות בתחומים ברלוונטיים
לרבות כלל הדיווחים הנדרשים בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות.
ו. חלוקת משימות, הנחיה ופיקוח על ביצוען על ידי כלל עובדי האגף.בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או אדריכלות
תעודות ורישיונות : רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי`ח – 1958 .
ניסיון של 5 שנים לפחות בפרויקטים הנדסיים .
הגשה עד 21.6.22 בשעה 16:001

[sendmebutton]

צור קשר

צרו קשר וקבלו פיתרון בהתאמה אישית לצרכים שלכם.
המומחים שלנו פה עבורכם.

דילוג לתוכן