דרוש מנהל/ת מסגרת דיור

מנהל/ת המסגרת אחראי/ת לשלומם ורווחתם של כל דיירי המסגרת והשלוחה בכלל זה:
מנהל/ת המסגרת אחראי/ת לתפעול השוטף וההתנהלות של המסגרת והשלוחה.
כל זאת תוך קיום כל הוראות העבודה והנהלים של הארגון והנהלים הפנימיים.
באחריות המנהל/ת להביא לידיעת הצוות את כל נהלי העבודה ולאכוף את קיומם.
מנהל/ת המסגרת אחראי/ת לניהול השוטף של התקציב הכולל בקרה ומעקב על הוצאות שוטפות, השקעות וכ`א.
מנהל/ת המסגרת אחראי/ת באמצעות בעלי התפקידים השונים על:
ניהול כוח האדם במסגרת.
אחזקת הבתים והשטחים הציבוריים
בטיחות
ניהול מצבי חירום ומשבר (בטחוני ואחר)
עמידה בתקן הלקוחות ותקן כוח האדם.
מול הרשויות, משרדי הממשלה, אנשי מקצוע, גורמי פיקוח, הורים ועוד.
מנהל/ת המסגרת אחראי/ת לטיפול בכלל אירועים חריגים במעון על פי הנהלים: עליו לתחקר, להפיק לקחים ולהפיצם, לבצע פעולות מניעה ואכיפה, לדווח לכלל הגורמים הרלוונטיים.

שכר – ייקבע בראיון

[sendmebutton]

צור קשר

צרו קשר וקבלו פיתרון בהתאמה אישית לצרכים שלכם.
המומחים שלנו פה עבורכם.

דילוג לתוכן