דרוש מתאם/ת תמיכות- דיור/ תעסוקה

בנייה ועדכון תכניות קליטה/תמיכה של הדיירים לפי תפיסת איכות חיים.
אחריות ניהולית וביצועית:
כתיבת תוכנית קליטה/תמיכה לדייר, תצפיות על תוכניות תמיכה, קבלת מעקבים על התמיכות ממנהלי/ספקי התמיכות השונים ועדכון תוכניות בהתאם.
בניית/עדכון תוכניות באתר ניהול של הארגון
הדרכה מקצועית לצוות המעון
הערכה מעצבת של תוכנית התמיכה דרך פורום התמיכה.
איסוף מידע על הדייר
קיום תצפיות שוטפות על פעילות הדיירים/ת לצורך התאמת תוכניות ועדכונן.
עריכת פגישות על פי צורך עם ראשי התחומים: מרכז בוקר, פנאי, מנהלי בתים.
כתיבת תוכנית לדייר/ת חדש/ה
כתיבת תוכנית קליטה ראשונית על סמך נתונים שנאספו לשלושת החודשים הראשונים.
בנייה והערכה של תוכניות תמיכה
מילוי כלי לניהול תמיכות לצורך הכנת התכנית
בניית התוכנית בהתאם לכלי ולהכירות עם הדייר/ת (איסוף המידע מגורמים רלוונטיים)
עדכון תוכנית אחת לשנה – בהתאם ללו`ז של פגישות ההערכה של הדיירים/ת- בתיאום מול רכז/ת צוות מקצועי.
אחרי עדכון התוכנית – העברתה לחתימת המנהל/ת.
עדכון צוות הרכזים על השינויים
מעקב תמיכות
ביצוע מעקבים דרך תוכנת הניהול אחת לחודש עבור כל דייר/ת
הכנסה ועדכון התמיכות בתוכנה בהתאם לצורך

[sendmebutton]

צור קשר

צרו קשר וקבלו פיתרון בהתאמה אישית לצרכים שלכם.
המומחים שלנו פה עבורכם.

דילוג לתוכן