אודות

תכנית "ותיקים בעבודה" הינה תכנית תעסוקה של המשרד לשוויון חברתי, המופעלת על ידי קבוצת תיגבור.

ותיקים בעבודה" הינה תוכנית ארצית של המשרד לשוויון חברתי, שמטרתה שילוב מבוגרים (בני 60+) בשוק העבודה ועידוד גיוון גילי במקומות העבודה. התוכנית מיועדת למבוגרים (בני 60+) שרואים עצמם כחלק חיוני ובלתי נפרד מהחברה ומעוניינים להשתלב בשוק העבודה, וכן למעסיקים אשר מעוניינים להעסיק מבוגרים וליהנות מכישוריהם ויכולותיהם האישיות והמקצועיות של בעלי ניסיון ולשלב אותם בארגון.

יתרונות התכנית עבור המעסיקים: