מרכז התעסוקה בבני ברק

הכתובת -רחוב כהנמן 107 בני ברק באגף לשירותים חברתיים עירית בני ברק   פרטי קשר: מנהלת המרכז שרי בן יהודה טלפון 03-5776137 המייל SARA _BY@BBM.ORG.IL מזכירות היחידה 035776381 מקדמות תעסוקת בתוכנית ה60 וותיקים בעבודה מקדמת תעסוקה גב' קחטה מזל 03-5776135 מקדמת תעסוקה גב' חיה שטורך 03-5776260